Za opravljanje storitev preko DBS NET-a potrebujete certifikat kvalificiranega izdajatelja SIGEN-CA, ki ga dobite na katerikoli upravni enoti. Seznam upravnih enot si lahko ogledate na spletni strani SIGEN-CA (povezava na spletno stran je navedena v okviru izbora »Navodila in zahtevki«).


Postopek pridobitve spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA

Izpolnjen zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila prinesete skupaj z veljavnim uradnim dokumentom s sliko na upravno enoto RS. Na podlagi odobrenega zahtevka vam izdajatelj pripravi referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki sta unikatni za vsakega bodočega imetnika digitalnega potrdila (referenčno številko vam posreduje po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s priporočeno pošto). S pomočjo obeh številk in navodil za uporabo spletnih digitalnih potrdil prevzamete svoje digitalno potrdilo.

Do zahtevka za pridobitev digitalnega potrdila dostopate preko menija s klikom na »Navodila in zahtevki«.