Za uporabo DBS NET-a je potrebno izpolniti Vlogo za opravljanje bančnih storitev preko DBS NET-a. Izpolnjeno vlogo oddate v katerikoli enoti banke.

Storitve DBS NET-a lahko opravljajo tudi osebe, ki so pooblaščene na transakcijskem računu. V tem primeru mora pooblaščena oseba oddati izpolnjen in s strani imetnika transakcijskega računa podpisan obrazec Pooblastilo za opravljanje bančnih storitev preko DBS NET-a.

V kolikor ste že uporabnik DBS NET-a in želite banki sporočiti kakršnokoli spremembo, ki se nanaša na poslovanje preko elektronske banke, je potrebno izpolniti obrazec Sprememba pri poslovanju preko DBS NET-a.

Pred oddajo vloge priporočamo, da si preberete Splošne pogoje poslovanja pri opravljanju bančnih storitev preko DBS NET-a.